Układ składowania i podawania paliwa w elektrociepłowni biomasowejLitwa 2018-2023


Zakres:

kompletnego systemu magazynowania i podawania biomasy obejmującego: stacje rozładowcze, stacje przesiewania, próbobiornie, przenośniki zgrzebłowe, taśmowe oraz rurowe a także instalacje HRD, odpylania, PPOŻ i SSP

Parametry techniczne elektrowni:

Więcej informacji można znaleźć: https://vkj.lt/apie-mus/apie-jegaine/19