Modernizacje, rozbudowy i remonty układów energetycznych i przemysłowych


W zakresie:

  • instalacji parowych i wodnych,
  • układów zasilania paliwem,
  • obróbki spalin,
  • odpopielania, odpylania i odżużlania,
  • układów powietrza,
  • konstrukcji stalowych,
  • uzdatniania mediów procesowych,
  • układów olejowych, mazutowych.