Układy produkcji, składowania i podawania mediów procesowych


Materiałów sypkich:

 • układy magazynowania i transportu paliwa do kotłów,
 • wytwórnie paliw biomasowych,
 • sortownie odpadów,
 • układy transportu i magazynowania żużla, popiołu i gipsu.

 

Materiałów płynnych i gazowych:

 • rurociągi pary, wody grzewczej,
 • instalacje wodorowe,
 • zbiorniki magazynowe i procesowe,
 • reaktory, kanały spalin i powietrza.

 

OMIS posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji, montażu i utrzymaniu urządzeń, wspólnie z:

 • instalacją
 • infrastrukturą towarzyszącą
 • instalacjami elektrycznymi i AKPiA
 • ochroną przeciwwybuchową i przeciwpożarową (spełnienie wymagań ATEX)
 • projektowaniem, prefabrykacją i montażem systemów transportu, załadunku, wyładunku, rozdzielania i pomiaru
 • doborem maszyn i urządzeń
 • modernizacjami oraz naprawami bieżącymi i okresowymi
 • badaniami wibroakustycznymi i w podczerwieni

 

 

Zdobyliśmy doświadczenia w następującym zakresie transporterów, pomp, sortowników, odwadniaczy i wirówek, układów dozująych, mechaniczne i biologiczne oczyszczalnie ścieków, dla przemysłu celulozowo-papierniczego, energetycznego, górniczego i spożywczego.