Uprawnienia i certyfikaty


 

Jednostka certyfikująca Zakres Certyfikat nr
TUV Rheinland Spełnienie wymagań zgodnie z normą ISO 9001:2015 0198 100 01625
TUV Rheinland Spełnienie wymagań zgodnie z normą ISO 14001:2015 0198 104 00257
TUV Rheinland Spełnienie wymagań zgodnie z normą ISO 45001:2018 01 213 1941387
TUV Rheinland Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z normą EN1090-1
Elementy i zestawy dla konstrukcji stalowych do klasy EXC3
2627-CPR-1090.1-1.84930126
TUV Rheinland Certyfikat Spawalniczy zgodny z normą EN1090-2 1090-2.84930126
TUV SUD Industrie Service Spełnienie wymagań w zakresie spawalnictwa zgodnych z EN ISO 3834-2 TSP-3834-100.00 /

TSP-3834-343.00

TUV SUD Industrie Service Spełnienie wymagań Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE  1194/IS/2011/6000091733
UDT
(Urząd Dozoru Technicznego)
Modernizacja:

kotły parowe, kotły wodne, stacjonarne zbiorniki ciśnieniowe, ciśnieniowe i nie ciśnieniowe zbiorniki na: płynne substancje palne, toksyczne i żrące. Rurociągi pary łączące kocioł z turbogeneratorami, rurociągi technologiczne do przesyłu gazów, rurociągi technologiczne do przesyłu płynów

UC-27-165-P/3-13
UDT
(Urząd Dozoru Technicznego)
Produkcja:
nie ciśnieniowe i niskociśnieniowe zbiorniki na: płynne substancje palne, toksyczne i żrące; rurociągi przesyłowe
UC-27-165-W/4-13
UDT
(Urząd Dozoru Technicznego)
Montaż:
nie ciśnieniowe i niskociśnieniowe zbiorniki na : płynne substancje palne, toksyczne i żrące
UC-27-165-M/4-13
UDT
(Urząd Dozoru Technicznego)
Remonty:
Kotły parowe i wodne, stacjonarne zbiorniki ciśnieniowe, stacjonarne zbiorniki ciśnieniowe i nie ciśnieniowe na substancje: palne, toksyczne, żrące, rurociągi łączące kocioł z turbogeneratorem, rurociągi technologiczne do przesyłu gazu, rurociągi technologiczne do przesyłu płynów
UC-27-165-N/3-13
ITB
(Instytut Techniki Budowlanej)
Świadectwo deklaracji środowiskowej III typu 095/2019

 

  • W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów i usług wdrożyliśmy w 2005 roku zakładowy system kontroli jakości oraz w 2008 roku system ochrony środowiska zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001.
  • W lipcu 2014 roku wdrożyliśmy  system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według OHSAS 18000.
    W 2003 OMIS uzyskaliśmy notyfikację Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do produkcji, montażu, modernizacji i naprawy instalacji podlegających Dyrektywie Ciśnieniowej.
  • Od 2005 roku OMIS posiadamy certyfikat wydany przez Instytut Spawalnictwa upoważniający do wytwarzania, montażu i modernizacji wszystkich klas konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-M-69009.
  • W 2012 roku OMIS uzyskał certyfikat jako producent zgodnie z  EN ISO 3834, spełniając wszystkie wymagania jakościowe dotyczące spawania konstrukcji stalowych i urządzeń ciśnieniowych lub urządzeń spawalniczych zgodnie z dyrektywą PED 97/23 / WE.
  • W 2013 roku OMIS z  powodzeniem przeszedł procedurę certyfikacji potwierdzającej, że nasz proces produkcji konstrukcji stalowych spełnia wymagania normy EN 1090. Certyfikat dał nam prawo do oznaczania swoich produktów znakiem CE (Conformité Européenne).
  • W 2019 roku OMIS odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku na wyroby wytwarzane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, uzyskał świadectwo EPD (Environmental Product Declaration).