RODO


Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), jest OMIS S.A. z siedzibą w Ostrołęce (07-401), ul. Kołobrzeska 8.

Zebrane dane będą przetwarzane przez OMIS S.A. w celach związanych z właściwym przygotowaniem ofert jak również realizacją umowy, w tym również w ramach ewentualnych postępowań reklamacyjnych oraz windykacyjnych.

Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne do celów wymienionych powyżej.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych.