System odprowadzania spalin z turbin gazowych BLRBaltec 2020-2021


Zakres:

Projekt zakłada 16 identycznych jednostek, które zostaną dostarczone do 4 różnych elektrowni na Białorusi. Każdy komin składa się z następujących elementów wyposażenia, tak jak jest to przedstawione na modelu.

Masa konstrukcji: 1 100 ton