Konstrukcja wsporcza kotła oraz kanały spalinNiemcy 2017-2022


Zakres:

Dane techniczne:

Masa konstrukcji: 3 500 ton