Kocioł fluidalny OFZ-140Polska 2014-2015


Zakres:

Dane techniczne elektrowni:

Masa konstrukcji: 1 000 ton