Konstrukcja stalowa hali sportowej w IslandiiMUNCK Iceland 2019-2020


Zakres:

Masa konstrukcji: 400 ton