Instalacja podawania biomasyPolska 2020-2021


Zakres:

Generalne wykonawstwo układu transportu biomasy do kotła K-7 obejmujące:

Parametry techniczne elektrowni:

 

Energia elektryczna wytworzona w jednostkach wytwórczych Elektrowni Konin pracujących w oparciu o biomasę – jednostkach OZE, w tym z nowego bloku biomasowego K-7 powstałego w wyniku konwersji kotła węglowego na kocioł zasilany biomasą wykorzystywana będzie do procesu elektrolizy wodoru z wykorzystaniem technologii PEM (Proton Exchange Membrane), co oznacza, że produkowany wodór powstawał będzie bez szkodliwych produktów ubocznych.

 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

https://www.zepak.com.pl/pl/elektrownie/elektrownia-patnow-konin/elektrownia-konin/modernizacja-kotla-k7.html