Estakady rurociągów sieci cieplnej i parowej, trasy kablowe wraz z magazynem wodoru i stanowiskiem wodorowym w ramach budowy elektrowni 910 MW w JaworzniePolska 2017-2019


Zakres:

Generalne wykonawstwo w zakresie:

 

Dane techniczne elektrowni:

Masa konstrukcji: 1 000 ton