Estakady sieci technologicznych wraz z magazynem i stanowiskiem wodoruGrupa Tauron Nowe Jaworzno 2017-2019


Estakady rurociągów sieci cieplnej i parowej, tras kablowych wraz z  magazynem wodoru i stanowiskiem wodorowym w ramach budowy elektrowni 910 MW w Jaworznie.

Zakres:

Masa konstrukcji: 1 000 ton