Estakady, rurociągi sieci cieplnej i parowej, sieci kablowe i magazyn wodoruGrupa Tauron Nowe Jaworzno 2017 - 2019 2017-2019


Zakres:

Masa konstrukcji: 1 000 ton

 

"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO