Rozbudowa instalacji pary technologicznej i wody grzewczejPGE GiEK S.A. Elektrownia Turów 2016-2018


Zakres:

estakady technologicznej wraz z rurociągami

Dane techniczne: