Reaktor dla instalacji selektywnej redukcji katalitycznej NOx (SCR)YARA 2021-2022


Zakres:

Dane techniczne:

Masa konstrukcji: 1 800 ton