Przenośnik zgrzebłowy żużla (odżużlacz)IEM Fördertechnik GmbH 2017


Zakres:

Dane techniczne:

Masa konstrukcji: 35 ton