Inżynieria przemysłowa i energetyczna


OMIS posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji, montażu i utrzymaniu urządzeń, wspólnie z:

 • instalacją
 • infrastrukturą towarzyszącą
 • instalacjami elektrycznymi i AKPiA
 • ochroną przeciwwybuchową i przeciwpożarową (spełnienie wymagań ATEX)
 • projektowaniem, prefabrykacją i montażem systemów transportu, załadunku, wyładunku, rozdzielania i pomiaru
 • doborem maszyn i urządzeń
 • modernizacjami oraz naprawami bieżącymi i okresowymi
 • badaniami wibroakustycznymi i w podczerwieni

 

 

Zdobyliśmy doświadczenia w następującym zakresie:

 • transportery
 • pompy
 • sortowniki
 • odwadniacze i wirówki
 • układy dozujące
 • mechaniczne i biologiczne oczyszczalnie ścieków
 • dla przemysłu celulozowo-papierniczego, energetycznego, górniczego i spożywczego

 

CMMS SUR-FBD – solution target

Biorąc pod uwagę oczekiwania Klienta i potrzebę realizacji coraz szerszego zakresu działań, zdecydowaliśmy się na wdrożenie platformy CMMS w celu wsparcia Oddziału Serwisu w zakładzie Stora Enso. Po dogłębnej analizie rynku zdecydowaliśmy się na wybór rozwiązania SUR-FBD. Doświadczenie i elastyczność były najważniejszymi aspektami, które wzięliśmy pod uwagę.

 

Oczekiwane rezultaty:

 • zmniejszenie ilości awarii i przestojów
 • precyzyjna kontrola kosztów konserwacji poszczególnych urządzeń
 • dostęp do dokładnych informacji na temat realizowanych zleceń
 • lepsze planowanie i organizacja pracy zespołów serwisowych
 • szybszy dostęp do informacji o awarii i sposobach jej usunięcia
 • bardziej efektywne zakupy części zamiennych i zarządzanie magazynem
 • lepsza komunikacja i współpraca z Klientem
 

"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO