Rozbudowa zakładu produkcyjnego HochlandHochland Sp. z o. o. 2018-2019


Budynek Twarożkarni

 Wykonanie w systemie „pod klucz”:

  1. kompleksowych robót budowlanych: roboty rozbiórkowe, demontażowe, dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynku, ściany z płyt warstwowych, obudowy dachu, sufity podwieszane, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek.
  2. robót sanitarnych, elektrycznych oraz p.poż: odwodnienie dachu, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacja sprężonego powietrza, wentylacja, instalacja odgromowa, okablowanie, instalacja oświetleniowa, instalacja SSP.

 

Adaptacja starej warzelni na pomieszczenie basenów solanki

W ramach projektu prowadzonego „na ruchu” wykonano:

  1. kompleksowe roboty budowlane: rozbiórki, nowe ściany i sufity z płyt warstwowych, naprawy dachu, wymiana okładzin, naprawy posadzek betonowych, roboty malarskie.
  2. roboty instalacji sanitarnych i elektrycznych: naprawa kanalizacji oraz instalacje oświetleniowe hali

 

Proszkownia – prace modernizacyjno-remontowe

W ramach projektu wykonano:

  1. kompleksowe roboty budowlane: rozbiórki, fundamenty pod urządzenia technologiczne, modernizacja warstw posadzki, dostosowanie dachu do wprowadzenia nowych urządzeń technologicznych, roboty odtworzeniowe pokrycia dachu, montaże świetlików dachowych, dostawa i montaż stolarki aluminiowej.
  2. roboty prefabrykacyjne: prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej, roboty demontażowe i odtworzeniowe istniejącej konstrukcji.
  3. dostawa i montaż urządzeń technologicznych (wciągników).
  4. roboty instalacji sanitarnych i elektrycznych: wykonanie kanalizacji podposadzkowej, modernizacja systemu wentylacji, modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznych.