Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS)dla EDF Elektrociepłownia Gdańsk 2013-2015


Zakres:

Masa konstrukcji: