Konstrukcje stalowe i montaż urządzeń technologicznych dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS)dla EDF Elektrociepłownia Gdańsk 2013-2015


Zakres:

Masa konstrukcji:

 

"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO