Instalacja oczyszczania spalin spalarni odpadów Wilno / LTLUEHR FILTER 2018-2019


Zakres:

konstrukcji wsporczych, konstrukcji drugorzędnych oraz poszycia z blachy; montaż silosu popiołu, silosu wapnia, obudowy filtra, kanałów spalin oraz urządzeń pomocniczych

 

Masa konstrukcji: 250 ton (konstrukcje wsporcze) & urządzenia technologiczne