O firmie


Omis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Ostrołęce

ul. Kołobrzeska 8 07-401 Ostrołęka

NIP: 758 23 51 898

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000412927

Kapitał zakładowy / wpłacony: 1 000 000,00 zł