Budynek Mroźni i MaszynowniSM Mlekovita 2019


Zakres:

Całkowita masa konstrukcji 120 ton